Termini un nosacījumi

TAKSOMETRA ŠOFERIEM UN PASAŽIERIEM

Šie lietošanas nosacījumi uzrāda „Galvenos nosacījumus”, kas jāievēro lietojot TAXI POCKET pakalpojumus (SIA “Taxi Pocket”, reģistrācijas numurs 40103877800, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 94A, Rīga, LV-1009), tāpat ir atrodami mājaslapā www.taxipocket.lv, lietojuma programmatūra mobilajiem tālruņiem (Lietotne) vai mājas lapai. Lietotāji apstiprina, ka viņš piekrīt visiem nosacījumiem, kurus nosaka TAXI POCKET, lai varētu veikt pasūtījumu un saņemt pakalpojumu. Ja nepiekrītat sistēmas lietošanas nosacījumiem un noteikumiem un TAXI POCKET privātuma politikai vai nevēlāties saistības ar to, neinstalējiet Lietotni, izdzēsiet to un neveiciet nekādas darbības tajā vai mājaslapā.

 1. TERMINI

 1. “Taksometrs (-i)” vai “Vadītājs”: Lietotājam ir jābūt reģistrētam kā taksometra šoferim Mājaslapā, Lietotnē vai jāiesniedz rakstisko vienošanos, ar kuru TAXI POCKET apstiprina viņa dalību šajā projektā. Šim lietotājam jābūt: a) visām licencēm, atļaujām un citiem nepieciešamie dokumentiem, ko paredz taksometru pakalpojumus regulējoša likumdošana, kas pieņemta konkrētā valstī, kurā ir reģistrēts Lietotājs un b) ticamai apdrošināšanas politikas sistēmai (summa, ko pieņems nosegt industrijā) mehāniska transportlīdzekļa/ pasažieru transportlīdzekļa darbības/ vai uzņēmējdarbības apdrošināšana, lai nosegtu jebkādus zaudējumus, kas attiecas uz taksometru/ pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem;
 2. “Pasažieris (-i)” nozīmē jebkuru Lietotāju, kas Lietotnē ir ielogojies un reģistrējies kā pasažieris;
 3. “Pakalpojums” nozīmē pasažieru pārvadājumu pakalpojumus ar taksometru, ko sniedz Taksometra vadītājs Pasažierim.
 4. “Lietotājs”: Taksometra vadītājs un/ vai pasažieris.
 5. “Lietotne”: nozīmē TAXI POCKET programmatūru, kas atvieglo taksometra pakalpojumu sniegšanu.
 1. KAS IR LIETOTNE?

TAXI POCKET Lietotne ir daļa no specializēta servisa, ar mērķi optimizēt Taksometru pakalpojumu pieprasījumu bez jebkāda veida darbinieku piesaistes pie Taksometra. Tas nozīmē, ka TAXI POCKET ir uzskatāms tikai par servisa sniedzēju ar plānošanu kā galveno mērķi. Izmantojot TAXI POCKET sistēmu, PASAŽIERIEM ir iespēja pilnībā bez maksas pierakstīties un sameklēt tuvāko TAKSOMETRA VADĪTĀJU, lai pieprasītu vajadzīgo servisu daudz efektīvākā veidā nekā līdz šim. Taksometra vadītājs, izlemjot piedalīties projektā, var reģistrēties mājas lapā, lietotnē vai parakstīt rakstisku vienošanos, gaidīt izskatīšanu un nepieciešanos dokumentus no TAXI POCKET. TAKSOMETRA VADĪTĀJAM būs jāmaksā fiksēta maksa par saņemtajiem pasūtījumiem no pasažieriem, kas izmantojuši taksometra servisu ar Lietotnes palīdzību.

 1. REĢISTRĀCIJA UN SISTĒMAS LIETOŠANA

 1. Reģistrējoties, Lietotājs piekrīt sniegt precīzu attiecīgo informāciju, kas tiek pieprasīta veidlapā, kaut arī TAXI POCKET nav pienākums uzraudzīt vai kontrolēt sniegtās informācijas precizitāti.
 2. Projektā ir atļauts piedalīties tikai pilntiesīgajiem un rīcībspējīgajiem indivīdiem. Viņu juridiskajam pārstāvim ir jāpalīdz cilvēkiem, kuriem nav šo tiesību, tai skaitā, nepilngadīgajiem.
 3. TAKSOMETRA VADĪTĀJS piekrīt, ka reģistrējoties, viņš tiks rūpīgi pārbaudīts, pirms tiks pieņemts darbā TAXI POCKET, kas jebkurā brīdī var atteikt vai atcelt vadītāja kontu, balstoties uz saviem uzskatiem, iekšējo politiku vai saņemtajām sūdzībām.
 4. TAXI POCKET patur tiesības izmantot visus iespējamos tiesiskos līdzekļus, lai identificētu tos lietotājus, kā arī, lai jebkurā laikā pieprasītu attiecīgos papildus datus un dokumentus, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai pārbaudītu personas datus.
 5. TAXI POCKET neuzņemas nekāda veida atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas no paroles izpaušanas trešajām personām. Jūs esat pilnībā atbildīgs par to.
 6. Ir aizliegts jebkādiem paņēmieniem pārsūtīt lietotāja reģistrācijas ziņas trešajām personām.

4. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Attiecības starp Vadītāju un Pasažieri

 1. TAXI POCKET nesniedz transporta pakalpojumus ar taksi, bet kalpo tikai kā starpnieks vai aģents, lai optimizētu taksometru pakalpojumu plānošanu. Pieņemot Taksometra Vadītāja pakalpojuma sniegšanu, PASAŽIERIS apzinās, ka TAXI POCKET nav tiešas saistības ar taksometra vadītāju; tas tikai veicina kontaktu starp vadītāju un pasažieri. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka TAXI POCKET nav atbildīgs par jebkuru darbību vai bezdarbību, piemēram, laupīšanu, saistību pārtraukšanu kāda iemesla dēļ, ieskaitot tās darbības, kuras izpilda Lietotājs ar mērķi izvairīties no nodokļu maksāšanas. Lietotājs atzīst un piekrīt, ka reģistrējoties un pieņemot pakalpojuma politiku, viņš to uzņemas uz paša risku un atbildību. TAXI POCKET rekomendē katru darījumu veikt ar labu gribu. Izmantojot lietotni, lietotājs apliecina savu piekrišanu Terminiem un Nosacījumiem, konfidencialitātes politikai un/vai citiem TAXI POCKET izsludinātajiem noteikumiem.

Par pieejamību un nekonsekvencēm sistēmā:

 1. TAXI POCKET negarantē, ka sistēma būs pieejama bez jebkādiem darbības traucējumiem, pārtraukumiem vai kļūdām un tamdēļ nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušiem Lietotājam.
 2. Jūs piekrītat, ka TAXI POCKET nenes nekāda veida atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies datoram vai citai ierīcei, izmantojot Lietotni.
 3. POCKET TAXI nenes nekāda veida atbildību par jebkuru kļūdu vai informācijas neatbilstību ar citām neatkarīgajām sistēmām, kas specializējas pakalpojumu sniegšanā caur GPS, radaru un tml.

Zaudējumu kompensācija.

 1. Lietotājs piekrīt nekaitēt un aizsargāt TAXI POCKET un tās pārstāvjus no jebkādām pretenzijām, tiesām, zaudējumiem, bojājumiem, saistībām un izdevumiem, to skaitā saprātīgiem advokātu honorāriem un tiesas izdevumiem par bojājumiem, ko tie rada.
 1. PASAŽIERU PIENĀKUMI, SAISTĪBAS UN RISKI

1. PASAŽIERIS apliecina, ka servisu izmanto tikai no savas brīvās gribas un izvēles, kā arī uzņemas lietot Lietotni uz paša atbildību.

Pakalpojumu pieņemšana, atteikšana un atcelšana.

 1. ŠOFERIS ir pirmais, kuram ir tiesības pieņemt vai atteikt servisu, saņemot paziņojumu no klienta. PASAŽIERIS var atteikt līgumu jebkādu iemeslu dēļ . Abi atzīst, ka TAXI POCKET nav atbildīgs par kavējumiem, atcelšanām, nespēju atcelt līgumu un komunikāciju nesaskaņām starp pasažieri un vadītāju, kā arī nenes atbildību par VADĪTĀJA jebkādu kavēšanos vai kļūdu pakalpojumu sniegšanā.

Informācija par pakalpojumu un tā riskiem.

 1. Pasažieris atzīst un apliecina, ka saprot un apzinās riskus, kas saistīti ar Lietotnes lietošanu un līgumslēgšanas pakalpojumiem, apņemoties būt saprātīgai personai, kurš ir izvēlējies taksometru kā pārvietošanas līdzekli.
 2. Pasažieris atzīst un piekrīt, ka TAXI POCKET nepārbauda taksometru vadītājus, vai tie sniedz likumīgu pakalpojumu tirgū.
 3. Pasažieris atzīst un piekrīt, ka TAXI POCKET nepārbauda taksometru vadītāju fizisko piemērotību vai garīgo veselību pakalpojuma sniegšanai.
 4. Pasažieris atzīst, ka TAKSOMETRA VADĪTĀJS ir pats iesniedzis datus par: (i) automašīnas modeli, (ii) automašīnas numura zīmi, (iii) pilnu vārdu, (iv) profila bildi.
 5. Akceptējot pakalpojumu, PASAŽIERIS atzīst, ka TAXI POCKET netiek iesaistīts līgumattiecībās starp Vadītāju un Pasažieri.
 1. LIETOTĀJU NOVĒRTĒJUMS

  1. Pasažieris pēc savas paša izvēles var novērtēt TAKSOMETRA VADĪTĀJU, kurš viņu pārvadā, piešķirt viņam punktus vai sniegt atsauksmi. Novērtēšana ir TAXI POCKET ekskluzīvs pakalpojums ar mērķi labāk kalpot pasažierim vai pat bloķēt TAKSOMETRA VADĪDĀJU, gadījumā, ja par viņu ir saņemtas vairākas sūdzības. TAXI POCKET patur tiesības izmantot novērtējumus, lai uzlabotu pakalpojumus vai izmantot tos iekšējai vai ārējai lietošanai.
  2. Pasažieris atzīst, ka TAKSOMETRA VADĪTĀJI izvērtē pasažiera uzvedību, piešķirot tiem punktus vai komentējot. Izvērtēšana ir ekskluzīvs TAXI POCKET pakalpojums un PASAŽIERIS var tikt bloķēts vairāku sūdzību gadījumā. TAXI POCKET patur tiesības izmantot novērtējumus, lai uzlabotu pakalpojumus vai izmantot tos iekšējai vai ārējai lietošanai.
 2. PRIVĀTUMA POLITIKA

  1. Pēc reģistrēšanās Lietotnē, TAXI POCKET apkopos, uzglabās, pārsūtīs vai padarīs pieejamus trešajām personām PASAŽIERA datus un informāciju, gan atrašanās vietas datus, pilnu vārdu un uzvārdu, profila bildi, telefona numuru un ē-pastu, kā arī TAKSOMETRA VADĪTĀJU, jau bez iepriekš minētā, reģistrēšanās numuru un papildus datus par automašīnu, piemēram, marku, krāsu, automašīnas numuru un citus datus.
  2. TAXI POCKET īsteno atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu un palīdzētu novērst nesankcionētu piekļuvi datiem, nesankcionētu informācijas izpaušanu vai izdzēšanu bez attiecīgās atļaujas.
  3. Ja pasažieris Lietotnē veic finanšu darījumus, TAXI POCKET apkopos visu informāciju un var to atklāt specifiskiem sistēmas izmantošanas mērķiem. Lietotājs pilnvaro TAXI POCKET komunicēt ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, ja lietotājs veic ( vai arī TAXI POCKET ir aizdomas, ka konkrētā persona ir bijusi iejaukta) darbības, kas ir nelikumīgas, pārkāpj kādas personas tiesības vai noved pie sistēmas apturēšanas.
  4. TAXI POCKET nenes nekāda veida atbildību par zaudētajiem lietotāju datiem, tai skaitā nepārvaramas varas gadījumā, kas notika Lietotnes uzlaušanas un neatbilstošu drošības pārkāpumu dēļ.
 1. SANKCIJAS

  1. TAXI POCKET ir tiesības pēc saviem uzskatiem apturēt vai izbeigt, uz laiku vai pastāvīgi, jebkura lietotāja kontu jebkurā laikā un pieņemt tiesiskas darbības, gadījumos, ja: (i) tiek pārkāpta kāda no pārstāvniecībām, garantijām vai saistībām, kas atrodas Lietošanas Terminos un nosacījumos, kas saistīti ar tiem, (ii) tiek veiktas maldinošas vai krāpnieciskas darbības vai (iii) TAXI POCKET pēc saviem uzskatiem secina, ka darbība un attieksme ir radījusi vai var radīt kaitējumu TAXI POCKET un citiem. Lietotājam nav tiesību uz atlīdzību vai kompensāciju konta darbības apturēšanas vai atcelšanas gadījumos.
 2. LICENCE

  1. TAXI POCKET piešķir LIETOTĀJAM ierobežotu, personīgo, neekskluzīvu, tālāk nenododamu, nekomerciālu un pilnībā atsaucamu licenci izmantot Lietotni savā mobilajā telefonā vai datorā, atbilstoši vienošanās nosacījumiem, kas ietverti Līgumā. TAXI POCKET patur visas tiesības saistībā ar Lietotni, kas šeit nav minētas.
  2. TAXI POCKET neatbild par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam, kurš ir kopējis, izplatījis, pārsūtījis vai lietojis Lietotnes aizsargāto saturu, pārkāpjot citu lietotāju tiesības.
 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

  1. Šie lietošanas termini un nosacījumi neveido nekādas darba līguma partnerattiecības vai nodarbinātā attiecības starp Lietotāju un TAXI POCKET.
  2. Šos lietošanas termini un nosacījumus TAXI POCKET var mainīt jebkurā laikā. Izmaiņas stāsies spēkā automātiski publicēšanas dienā tīmekļa vietnes jaunajā versijā.
  3. Šie lietošanas termini tiks reglamentēti un interpretēti saskaņā ar katras valsts likumiem un jebkāda veida nesaskaņas, kas nevar tikt atrisinātas starp pusēm, var tikt iesniegtas katru pušu pilsētas jurisdikcijās.
  4. Reģistrējoties sistēmā kā vadītājs vai pasažieris un elektroniski pieņemot šo Noteikumu, uzklikšķinot uz „es piekrītu lietošanas noteikumiem”, Lietotājs automātiski apliecina atbalstu šiem Noteikumiem, kā arī citiem nosacījumiem un noteikumiem, kas ir pieejami sistēmā.
 1. PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA

Tikai reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja izmantot pakalpojumu TAXI POCKET, lai izsauktu taksometru. Reģistrējoties pakalpojumam, jūs piekrītat:

 1. Reģistrēšanās procesa laikā sniegt patiesu un aktuālu informāciju, izmantot pakalpojumu godprātīgi, nepārkāpjot nekādus valsts likumus, kurā tiek izmantots TAXI POCKET pakalpojums.
 2. Ļaunprātīgi neizmantot pakalpojumu izsaucot taksometru, bez nodoma to izmantot. Ja servisa lietošanas laikā rodas problēmas, lietotājs godprātīgi mēģina atrisināt problēmu ar TAKSOMETRA VADĪTĀJA vai TAXI POCKET servisa palīdzību.
 3. Nekad nelietot pakalpojumu ļaunprātīgā veidā, kas rada kaitējumu TAXI POCKET vai kādam no tās partneriem.
 1. Maksājumi un “In-App” maksājumu funkcija.

Lietotājs apzinās, ka maksājums ir jāveic taksometra vadītājam neatkarīgi no mobilās Lietotnes disfunkcijas.

Izmantojot “in-app” maksājuma veidu vai “Taxi Pocket Pay” lietotājs apstiprina, ka ir iespējami apstākļi ārpus TAXI POCKET kontroles, kas var novest pie kredītkartes noraidīšanas un šādu apstāķļu gadījumā Lietotājam jāatrod alternatīva maksājuma metode, lai norēķinātos ar Taksometra vadītāju.

Maksājumus, kas tiek veikti izmantojot “Taxi Pocket Pay”, Taxi Pocket pārskaita Taksometru vadītājiem, lai norēķinātos par viņu sniegtajiem pakalpojumiem.

 1. Maksājumi un atlaides
  1. Klientiem ir iespējas vākt bonusa punktus (Pocket Punkti) programmatūrā, lai saņemtu atlaides par taksometra pakalpojumiem.
  2. Pocket punkti ir atlaides, kuras pilnībā sedz Kompānija
  3. Maiņas kurss: 1 Pocket Punkts = 1 Eiro
  4. Klientiem ir iespēja savākt punktus:
   1. Rezervējot taksometru, izmantojot programmatūru;
   2. Uzaicinot draugus izmantot programmatūru;
 • Programmatūrā ievadot atlaižu kupona kodu;
 1. Pocket punktu krāšanas pamatprincipus nosaka Kompānija;
  1. Lietotājiem, norēķinoties par taksometru pakalpojumu,

ir iespēja iztērēt noteiktu Pocket Punktu daudzumu:

 • Sakrājot nepieciešamo Pocket Punktu daudzumu;
 • Pirms veikt rezervāciju ar programmatūru, izvēlēties Pocket Punktus, lai saņemtu atlaidi taksometra pakalpojumiem;
 • Brauciena beigās taksometra vadītājs vai licenzētā persona ir informēta par klienta atlaidi.
 1. Licenzētā persona un taksometra vadītājs sniegs atlaides klientiem, kuri ir tiesīgi tērēt Pocket Punktus par saņemtajiem Taksometra pakalpojumiem.
 1. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Lietotāji piekrīt, ka TAXI POCKET darbojas tikai kā plānošanas/ saskaņošanas pakalpojums starp tās lietotājiem un Taksometra vadītājiem un tā nav atbildīga par problēmām, kas rodas brauciena laikā, piemēram, avārijām, kavējumiem vai diskomfortu automašīnā.

TAXI POCKET, no otras puses, apņemas nodrošināt rūpīgu skrīninga servisu, lai pakalpojumus sniegtu tikai tie autovadītāji, kuriem ir konkrētās tiesiskās un legālās atļaujas savā pilsētā/ valstī.

 1. Intelektuālais īpašums

Servisa lietošana nedod nekādas intelektuālā īpašuma tiesības starp TAXI POCKET un tās lietotājiem. Lietotāji, Lietotnes TAXI POCKET lietošanas laikā, piekrīt nezagt un nepārpublicēt tajā esošo saturu, attēlus, un materiālus.

 1. Saistību pārtraukšana

TAXI POCKET patur tiesības pēc saviem uzskatiem bloķēt jebkuru lietotāju, ja ir aizdomas, ka viņš veic prettiesiskas darbības, ļaunprātīgi izmanto Lietotni, maldina Taksometra vadītāju, TAXI POCKET darbiniekus vai citus Lietotnes lietotājus. Pie šādām darbībām ir pieskaitāma: zagtu kredītkaršu lietošana, Taksometra izsaukšana bez reāla nodoma to izmantot, nenorēķināšanās par sniegto pakalpojumu un pastāvīga izsaukumu atcelšana pirms taksometra ierašanās izsaukuma vietā.

 

Version 1 of Taxi Pocket Terms and Conditions. Date of entry into force: April 14, 2015.

SIA “Taxi Pocket”

Select your region

International Latvia Latvia (русский язык) South Africa
Close